h1

Stadscontract tussen stad Aalst en Vlaamse Regering (2007-2012)

januari 10, 2008

De Vlaamse Regering sloot in 2007 met elke centrumstad een stadscontract af dat de uitdrukking is van de globale visie op de duurzame ontwikkeling van de stad en de financiële en administratieve ondersteuning daarvan door de Vlaamse Overheid. Het stadscontract bestaat uit een algemeen gedeelte, gemeenschappelijk voor alle centrumsteden en een specifiek gedeelte per stad.Voor het algemene gedeelte hebben de 13 centrumsteden het thema “wonen” naar voor geschoven. De nadruk ligt hier op het verruimen en faciliteren van de stedelijke regierol voor het lokale woonbeleid. Voor het specifieke gedeelte voor de stad Aalst uit het stadscontract is het project “multifunctioneel evenementencomplex met regionale uitstraling” gekozen.De realisatie van een multifunctioneel evenementencomplex dient meerdere functies te hebben lezen we in het ondertekende document:

·         cultureel: zaal voor “rechtstaande” optredens, complementair met CC De Werf voor concerten, gala’s, fuiven, prinsenverkiezing, ….
·         Sportief: indoor sportinfrastructuur voor evenementen die een groot publiek aantrekken.
·         Economisch: vraag naar ruimte voor expo’s, markten, beurzen, vergaderingen, …

In het RUP Tragel wordt langsheen de tragel een zone voorbehouden. De nodige gronden moeten wel nog worden aangekocht. Onderhandelingen met betrokken partners zijn blijkbaar lopende. Er moet wel nog een bodemstudie gebeuren, de opmaak van een inrichtingsplan en de opmaak van een project-milieueffectenrapport. Daarna kan pas begonnen worden met de eigenlijke bodemsanering. De start van die sanering wordt gepland voor medio 2009. Het engagement van de Vlaamse Regering voor de specifieke projecten verkleint de kans dat die dossiers voordurend administratieve vertraging oplopen…En net vandaag lezen we in het Nieuwsblad dat het schepencollege en basketclub Okapi Aalstar samenzaten. Okapi vond een investeerder die in een nieuwe multifunctionele zaal met een capaciteit van 4000 plaatsen wil bouwen. Naast basket zou er ook plaats zijn voor seminaries, vergaderruimten, loges, restaurants en boetieks… De plannen van de stad voor een nieuwe fuifzaal zouden ook binnen dit concept passen. Wordt dit een mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking? Voor 29 februari zou er een principsakkoord getekend worden tussen de basketbalclub en het stadsbestuur. Dan zal Okapi ook de naam van de nieuwe investeerder bekendmaken. “Ik reken erop dat onze politici woord houden en dan ziet het er positief uit” besluit Danny Verhulst namens Okapi Aalstar in het Nieuwsblad. Laten we dan maar voorlopig met deze positieve noot eindigen?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: