Archive for februari, 2008

h1

Foto van de week

februari 29, 2008

werfkapel.jpg

De foto van de week “Hemels licht in de Werfkapel” vonden we deze week bij aalst daily photo. Heeft u ook foto’s over Aalst? Mail ze naar aalstblogt@hotmail.com.

Advertenties
h1

Na start2run nu ook “loop je fit”

februari 29, 2008

Het zal druk worden in het stadspark van Aalst de komende maanden. Want na het start2run-programma van jogging club Eendracht Aalst organiseert KAV samen met CM een reeks van 10 weken “loop je fit”. Ook hier kunnen deelnemers aan de hand van een begeleidingsschema na 10 weken vlot 5km joggen.

“Loop je fit” richt zich tot de absolute beginners! In één samenkomst per week krijg je een begeleide training van één uur. Een deskundige lesgever bebeleidt de reeks en geeft praktische tips. Na elke sessie worden afspraken gemaakt om gedurende de week individueel te oefenen.

De reeks “loopt” van dinsdagavond 8 april tot 10 juni 2008 van 20u stipt tot 21u. Deelnemen kost 17 euro voor leden, 22 euro voor niet-leden. Meer info via mail naar greet.deceukelaire@pandora.be of 053/77.09.47

h1

Wordt 29 februari mannendag?

februari 28, 2008

Als tiener herinner ik mij ergens vaag nog een cafégesprek in een exclusief mannelijk gezelschap waarbij na ettelijke pinten een discussie ontstond over de noodzaak van een mannenfront tegen het steeds verder oprukkende feminisme. Miet Smet, in de jaren ’90 nog minister van gelijke kansen, was bron van inspiratie om de “Piet bed-club” op te richten. Meer dan dat het op “Miet Smet” rijmde moet u er ook niet achter zoeken. En na een laatse pint werd er nooit of te nimmer meer over gesproken. Tot nu. Want een nieuw mannenfront lijkt geboren. Ook hier speelt het café blijkbaar een grote rol…

Want Q-music, BelRTL en Jupiler hebben de handen in elkaar geslagen om 29 februari uit te roepen tot nationale mannendag. Via een petitie op Q-music werden hiervoor zelf 70.000 handtekeningen verzameld. Ultiem doel is om van 29 februari een wettelijke feestdag te maken en bij uitbreiding elke laatste vrijdag van de maand februari. En hé, je weet maar nooit hoe een dubbeltje rollen kan bij regerings- of CAO-onderhandelingen.

Om de mannen eens extra in de watten te leggen zal Q-music live uitzenden in 5 cafés in het land. In Aalst zal Wim Oosterlinck  van 14 tot 17u zijn ding doen in Café Promille. De eerste 100 mannen die opdagen in het café én hun loonbrief meehebben krijgen hun vrije dag terugbetaald (met maximum van 75 euro). Dus als u man bent en vrijdag toch niets te doen hebt… Het is voor de goede zaak.   

mannendag.jpg 

Update: Wim Oosterlinck, a man in action, deze middag in café Promille

h1

Op zoek naar vrijwilligers voor “taalbubbels”

februari 27, 2008

De dienst integratie van de Stad Aalst organiseert van 28 juli tot 22 augustus 2008 het project “taalbubbels” voor anderstalige kinderen van 6 tot 9 jaar. Via dit project wil men de kinderen het Nederlands beter onder knie leren krijgen, de integratie versterken, de kinderen het nodige zelfvertrouwen te geven om hun een goede start en betere slaagkansen te geven in het onderwijs.

Voor dit project zoekt men nog vrijwilligers die zich minium één week (= 4 halve dagen en 1 volledige dag) kunnen engageren. Vrijwilligers kunnen drie taken op zich nemen:

  • lesgever: aanreiken en aanleren van de Nederlandse taal
  • monitor: bewaken van activiteiten in een speels kader
  • ondersteuner: steun bieden waar nodig (toezicht, …)

De vrijwilligers, die zich engageren bij voorbereiding en tijdens de periode waarvoor men zich heeft opgegeven, krijgen een vrijwilligersvergoeding, een verzekering, de nodige vorming en een leuke zinvolle vrijetijdsbesteding met de nodige sociale contacten.

Meer informatie bij Sabrina Beeckman en Jan Dooms op 053/73.23.31 of taalbubbels@aalst.be

h1

Djembé-initiatie

februari 27, 2008

Op woensdag 5 maart organiseert KAV Sint-Anna een avondje djembé in zaaltje de weeg, Roklijf om 20u. Gedurende anderhalf uur krijgt u de knepen van het vak aangeleerd. KAV-leden betalen hiervoor 6 euro, niet-leden 10 euro.

Inschrijven bij Bernadette Guillemyn op 053/70.53.37.

h1

Kan Aalst een thuis bieden voor een gedicht?

februari 26, 2008

In Oost-Vlaanderen liep in het verleden reeds de wedstrijd “thuis voor een beeld”. Steden en gemeenten konden zich dan kandidaat stellen en motiveren waarom het standbeeld bij hen het best zou gelocaliseerd worden.

Tot en met 4 april loopt nu een nieuwe versie waarbij men zich als buurt kandidaat kan stellen om de thuis te vormen voor een gedicht. Niet zomaar een gedicht! Plattelandsdichter Lut De Block komt dan naar jou toe en zal een gedicht op maat van de gekozen locatie maken. De drie genomineerden verdedigen eind mei hun project via een open tribune en op 28 september wordt de creatie van de laureaat ingehuldigd.

De oproep is gericht aan alle plattelandsbewoners. En alhoewel Aalst uiteraard een stad is met alle stedelijke kenmerken, kan je op het grondgebied van Aalst ook wel een pak natuur en platteland vinden.

Voor de wedstrijd komen volgende deelgemeenten volledig in aanmerking: Gijzegem, Herdersem, Moorsel, Baardegem en Meldert. Nieuwerkerken komt bijna volledig in aanmerking. Enkel Aalst en Erembodegem worden als “stedelijk” aanzien en kunnen niet deelnemen.

Bij deze een warme oproep aan de inwoners uit de “landelijke” delen van Aalst. Met de wedstrijd kan geen grote geldsom gewonnen worden. Maar de ervaring met de wedstrijd “thuis voor een beeld” toonde de voorbije jaren wel aan dat er in de buurt een grote dynamiek rond de deelname kan ontstaan! En dat is niet uit te drukken in geld.

Meer info hier

h1

Infosessie “starten met een eigen zaak”

februari 25, 2008

Op 20 maart organiseert Unizo in Aalst een infosessie voor wie erover denkt met een eigen zaak te starten. De sessie start om 10u in de gebouwen van Unizo, Dirk Martensstraat 67 te 9300 Aalst.  Iedereen (dus ook niet-Unizo-leden) is welkom en de toegang is gratis. Meer info en inschrijven bij Brigitte Heyvaert op 053/78.11.50.

Op 20 maart wordt eerst een globaal overzicht gegeven over hoe een eigen bedrijf op te starten. Daarna is ruimte voor individuele vraagstelling.

Begin februari gaven wij reeds cijfers over aantal falingen in Aalst. Hieronder enkele cijfers rond zelfstandigen en de grootte van ondernemingen in de stad Aalst.

Begin 2004 waren er 27.472 werknemers in Aalst en 4.966 zelfstandigen. Als we eens kijken welke ondernemingen er in Aalst zijn, kunnen we hetvolgende constateren:

  • Ondernemingen van 1 tot 19 werknemers: 89,4 % van de ondernemingen valt in deze categorie. 5993 werknemers werken in 1732 ondernemingen.
  • Ondernemingen van 20 tot 99 werknemers (8,1% van het aantal ondernemingen): 6155 werknemers werken in 59 bedrijven.
  • Ondernemingen met meer dan 99 werknemers (2,5% van het aantal ondernemingen): 15.324 werknemers werken in 49 bedrijven.

Typisch aan een grote stad zoals Aalst is het feit dat  hier nog vrij veel grote ondernemingen zijn die een groot pak van de tewerkstelling voorzien. De laatste jaren zijn er in Aalst en omgeving toch ook enkele bedrijven failliet gegaan of drastisch geherstructureerd. Aandacht voor KMO’s en nieuwe starters is dus essentieel! 

(Bron: sociaal economische situatieschets Oost-Vlaanderen 2006)